КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Съучредител

Камара на строителите в България

Камара на строителите в България (КСБ) е независима, доброволна, професионална организация, създадена със Закон за Камара на строителите през 2006 г.

КСБ е официален представител на строителните фирми в България с над 2900 членове, сред които строителни компании, производители на материали, неправителствени организации, образователни институции и др.

КСБ представлява строителния бранш на местно и международно ниво и членува в КРИБ, БТПП, БСК, Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), Конфедерацията на асоциацията на международните контрактори (CICA), Eвропейските международни контрактори (EIC) и др.

Една от основните стратегически цели на КСБ е идентифициране и прозрачност на участниците в строителния процес. За реализиране на тази цел организацията води и поддържа Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС), в който подлежат на вписване всички юридически лица (български и чуждестранни), извършващи строителни дейности на територията на страната. В ЦПРС са вписани над 6000 компании, отговарящи на определени критерии за съответната категория.

КСБ) е независима, доброволна, професионална организация, създадена със Закон за Камара на строителите през 2006 г. КСБ е официален представител на строителните фирми в България с над 2900 членове, сред които строителни компании, производители на материали, неправителствени организации, образователни институции и др.

КСБ представлява строителния бранш на местно и международно ниво и членува в КРИБ, БТПП, БСК, Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), Конфедерацията на асоциацията на международните контрактори (CICA), Eвропейските международни контрактори (EIC) и др.

Една от основните стратегически цели на КСБ е идентифициране и прозрачност на участниците в строителния процес. За реализиране на тази цел организацията води и поддържа Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС), в който подлежат на вписване всички юридически лица (български и чуждестранни), извършващи строителни дейности на територията на страната. В ЦПРС са вписани над 6000 компании, отговарящи на определени критерии за съответната категория.

Част от основните функции на Камарата са да:

  • разработва политики, стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и да съдейства за изпълнението им;
  • участва в разработването и предвижданията за промени в нормативни актове, свързани с устройственото планиране, проектиране, строително – инвестиционния процес;
  • изготвя програми за квалификация и преквалификация за строителни специалисти, както и да организира и провежда образователно-квалификационни обучения чрез дъщерното дружество „Строителна квалификация“ ЕАД;
  • следи за тенденциите в строителството в страната и в чужбина, както и допринася за
  • внедряването на нови технологии и материали;
  • участва в разработването и реализацията на регионални, национални и международни проекти.

Един от основните приоритети на Камара на строителите в България е повишаването на конкурентоспособността на строителните фирми и качеството на строителния продукт, посредством внедряване на високотехнологични и иновативни решения, а фокусът му попада върху дигитализацията и дигиталната трансформация на строителния сектор в България.