Начало

За нас

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

е основан през 2021г. Сдружението обединява усилията на браншови организации, образователни институции, водещи компании в сферата на строителството, иновациите, управлението на проекти, производството на строителни материали и информационните технологии с цел въвеждане на цифровата трансформация в сектора.
Цели на сдружението
  • Повишаване на конкурентоспособността на строителния бранш
  • Образование и квалификация на работещите в сектор строителство
  • Дигитализация и иновации за по-ефективни строителни процеси
  • Кръгова икономика и ресурсна ефективност
  • Работа в мрежа и стратегически партньорства

Какво предлагаме

Услуги

Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство предоставя информация и комплекс от услуги в следните направления:

С кого работим

Партньори