Услуги

Тестване преди инвестиране

Предоставяне на достъп до специализирана научноизследователска инфраструктура и експертиза за тестване на иновативни продукти и услуги с цел по-бързата им пазарна реализация.

Обучения и изграждане на капацитет

Организиране и провеждане на специализирани обучения и семинари, насочени към изграждане на капацитет в публичния и частния сектор по теми, свързани с въвеждане на дигитални технологии в строителните процеси.

Достъп до финансиране

Достъп до финансиране по линия на международни и национални програми и инициативи за пилотно тестване на дигитални технологии и реализацията на иновативни проекти.

Партньорства и работа в мрежа

Подпомагане достъпа до партньорски организации и стимулиране работата в мрежа.

Как да заявите интерес?

Въпросник за първоначално заявяване на интерес за използване на услуги, предоставяни от сдружение „ЕЦИХ в сектор строителство“