Галерия

Галерия

Встъпителна среща на партньорите в Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Галерия

Награждаване от конкурс „Мистър и Мисис Икономика“

Галерия

Конференция „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството-ролята на иновациите, новите технологии и уменията“

Галерия

GREEN WEEK 2023: "Зеленият преход в страните от Централна и Източна Европа 2023", събитие на тема "ЗЕЛЕНИТЕ ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР И НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС"