Галерия

Галерия

Откриване на учебния център на ЕЦИХ в сектор строителство - 21.06.2024 г.

Галерия

Представяне на ЕЦИХ - 13.06.2024 г.

Автор: Вестник „Строител“

Галерия

Възможности и перспективи пред компаниите от сектор строителство - 03.04.2024 г.

Галерия

Информационна среща със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството - г-жа Ангелина Бонева, проведено на 18.12.2023 г.

Галерия

Общо събрание на Сдружение "ЕЦИХ в сектор строителство", проведено на 18.12.2023 г.

Галерия

Официално откриване на Европейски цифров иновационен хъб

Галерия

GREEN WEEK 2023: "Зеленият преход в страните от Централна и Източна Европа 2023", събитие на тема "ЗЕЛЕНИТЕ ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР И НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ БАУХАУС"

Галерия

Конференция „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството-ролята на иновациите, новите технологии и уменията“

Галерия

Награждаване от конкурс „Мистър и Мисис Икономика“

Галерия

Встъпителна среща на партньорите в Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство