ЕСРИ БЪЛГАРИЯ ООД

Съучредител

Есри България ООД

Есри България е софтуерна компания, специализирана в областта на Географските информационни системи /ГИС/ и изключителен представител за България на Esri Inc – световният лидер в сферата на ГИС технологиите.

Вече повече от 25г. Есри България успешно внедрява ГИС системи от национално значение в сектори като кадастър, устройство на територията, инженерна

инфраструктура, околна среда, сигурност, транспорт и много други. Компанията предоставя цялостни услуги, включително бизнес анализ, проектиране на комплексни географски бази данни, разработка на геобазирани информационни системи отговарящи на нуждите на клиента, интеграция на ГИС с други регистри, системи и бази данни, миграция и обработка на данни от различни източници, внедряване, обучение и техническа поддръжка.

Есри решенията предоставят мощни инструменти за дигитализация в строителния сектор, като дават възможност за интеграция на ГИС и BIM, работа с архитектурните и строителните данни и документи в ГИС среда, анализ на планирането, подпомагане проектирането, мониторинг на строителните дейности вкл. чрез интеграция на данни от дронове и чрез мобилни ГИС приложения за управление на екипите на терен и много други.