“КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД

“КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” ООД

Съучредител

"Клийнтех България" ООД

Клийнтех България e бизнес мрежа за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно в посока въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели за ниско въглеродна и кръговата икономика. Дейността на организацията е в насока консултиране и финансиране на иновативни предприятия, подкрепа на стартиращи фирми, достъп до международна мрежа от експерти, партньори, клиенти и инвеститори. Клийнтех България работи в активно сътрудничество в национални и местни власти за пилотно тестване на иновативни решения и разработване на проекти, свързани с енергийна и ресурсна  ефективност, градска мобилност, кръгова и споделена икономика. Клийнтех България е официален партньор за страната на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК. Дружеството е Хъб мениджър на Регионалните иновационни хъбове в няколко направления – EIT Climate-KIC, EIT Manufacturing , EIT Food и е координатор и партньор в редица международни проекти към Програма Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа, ЕРАЗЪМ+ ИНТЕРРЕГ и национални програми и инициативи. Като един от пионерите в страната в сферата на услугите за подкрепа на иновации Клийнтех България е сред основателите на водещи иновационни и бизнес общности като Експортен хъб България (представляван от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия), BESCO – БългарскатаСтартъп асоциация, AgroHub.BG, Биотехнологичен и здравен клъстер, Български водороден институт.