БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Съучредител

Баумит България ЕООД

Фирмена визия „Ние желаем всички хора да живеят здравословно, енергоспестяващо и красиво“

Здравословното, енергоспестяващо и комфортно обитаване повишава качеството на живот на хората. Нашите четири стени са своеобразна защита за семейството. Между тях ние си почиваме, зареждаме се с енергия, за да посрещнем предизвикателствата на ежедневието.

Фирмена философия

Качеството на управление и опазването на околната среда от десетилетия са в основата на фирмения идеал. Превaнтивното и дълготрайно опазване на природните ресурси, енергоспестяването, намаляването на вредните емисии и разходите за суровини и горива са водещи задачи за нас. Ние се чувстваме отговорни спрямо нашите сътрудници, клиенти и обществеността да спазваме всички закони и разпоредби, свързани с екологията. Баумит е марка, предлагаща комплексен продукт, от който 50% са качествените материали, а останалите 50% са – логистика и обслужване. В нашата дейност залагаме на честни и коректни отношения и на строги правила с клиенти и партньори.

Отговорност

В центъра на нашия производствения процес стои винаги внимателното отношение към природните ресурси. Опазването на околната среда е залегнало здраво във фирмения идеал.
Най-висшата цел на Баумит е развитието на нови концепции и идеи, които да допринесат за това, влагането на нашите продукти да бъде свързано с намаляване на вредните емисии и ограничаване на потреблението на енергия. Това особено важи за топлоизолационните системи Баумит.