ГЕОСТРОЙ АД

Съучредител

Геострой АД

Геострой е сред водещите строителни компании в България, със сериозен опит и дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти от инфраструктурното, гражданското, промишленото, екологичното, минното и хидротехническото строителство.

От създаването си през 2005 г. до днес екипът на дружеството е реализирал над 200 проекта. Компанията извършва и геодезически услуги, използвайки най-съвременните техники за измерване, които гарантират максимална точност и допринасят за високи резултати и добро качество в строителството.

Геострой следва най-добрите световни практики в дейността си. Изграждането на „зелени“ обекти е кауза за екипа на компанията. Чрез реализацията им Геострой допринася за подобряване качеството на живот и опазване на околната среда. Дружеството има в портфолиото си два високотехнологични многофункционални комплекса, сертифицирани по BREAM 2013, две метростанции и метродепо, девет пречиствателни станции, шест депа за управление на отпадъци и др.