Любомир Пейновски

Председател
Г-н Любомир Пейновски е финансист с над 20-годишен опит в управлението и мониторинга на националните стратегически рамкови програми и структурните фондове. Той притежава опит в областта на финансите, продажбите и търговията с ценни книжа, както и в борсовата търговия.

Биография

През годините е заемал ключови позиции като член на управителния съвет на големи строителни, транспортни и инфраструктурни компании в България.

В периода 2001 – 2006 г. е заемал ръководни длъжности публичната администрация в качеството си на директор на отдел „Финанси и плащания“ към Министерство на финансите на България и заместник-ръководител на програма ФАР.

Г-н Пейновски е член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и член на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на Камара на строителите в България.