Любомир Пейновски е новият председател на Сдружение „ЕЦИХ в сектор строителство“

Любомир Пейновски е новият председател на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” (ЕЦИХ), реши единодушно Общото събрание на организацията. Той поема ръководството от Валентин Николов, който бе председател на УС на ЕЦИХ от създаването му.

Кандидатурата на Пейновски бе издигната от председателя на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев. Любомир Пейновски е инициатор на създаването на ЕЦИХ и е движещата сила да се реализира кандидатстването и одобрението на проекта за ЕЦИХ в сектор строителство по програма „Цифрова Европа“ на Европейска комисия, посочи инж. Терзиев. Той благодари на г-н Пейновски и екипа му за постигнатото до този момент. И подчерта, че разчита на новия председател на УС на ЕЦИХ за реализиране на заложените дейности и постигане на целите на организацията – повишаване на конкурентоспособността на строителния бранш, образование и квалификация на работещите в сектора, използването на дигитализация и иновации, за да станат по-ефективни строителните процеси, кръгова икономика и ресурсна ефективност, работа в мрежа и утвърждаване на стратегически партньорства.

Любомир Пейновски благодари за оказаното доверие. „Вече имаме добра комуникация с ресорните институции и останалите дигитални хъбове в България, като една от водещите ни задачи ще е да разширим сътрудничеството с партньорската ни мрежа в Европа“, посочи той. От думите му стана ясно, че членовете на ЕЦИХ ще започнат и обсъждането на нови възможности за развитие.

Общото събрание на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” се проведе в централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) в София. На него присъстваха делегати от всички членове на Сдружението – КСБ, Камара на архитектите в България (КАБ), Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) Института по механика -БАН, ВСУ „Любен Каравелов“, „Клийнтех България“ ООД, „Планекс“ ЕООД, „Геострой“ АД, Българска асоциация по управление на проекти, „Баумит България“ ЕООД и „ЕСРИ България“ ООД.