Встъпителна среща на партньорите в Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

На 02.11.2022 г. беше проведена встъпителната среща за стартиране на проекта на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в сектор строителство, съ-финансиран от програма „Цифрова Европа“ на ЕК. На срещата присъстваха представители на всички партньори.
Председателят на УС на Сдружението г-н Николов откри срещата, на която присъстваха представители на всички учредители. Той акцентира върху огромния успех – одобрението на проектно предложение по Програма „Цифрова Европа 2021-2027“. Беше подчертан отрасловия характер на хъба, покриващ територията на цялата страна, което е едно от основните преимущества на ЕЦИХ. Подробно бяха обсъдени структурата и основните работни пакети, които са заложени в проекта и координаторите по всеки един от тях. Предвидените дейности са насочени в 5 направления:
  • Управление и координация на проекта;
  • Методологии и оценки за цифров капацитет и дигитална зрялост
  • Услуги на ЕЦИХ – Технологии, Данни, Умения;
  • Пазарна зрялост и готовност за инвестиции;
  • Комуникация, разпространение и развитие на екосистемата
Бяха набелязани основните дейности и определени последващите работни срещи в краткосрочен план до края на текущата календарна година. Предстоят изготвянето на вътрешни правила и процедури за контрол и управление на проекта, дефиниране на рамка за оценка на дигиталната зрялост, изготвяне на обобщена обучителна програма и пакет от услуги за МСП и др. Беше приета първоначална структура от необходимите експерти за извършване на бъдещата дейност на ЕЦИХ. С проведената среща се дава старт на първия по рода си хъб за България и то в сферата на един от най-слабо дигитализираните сектори. През 2023 г. ЕЦИХ в сектор строителство ще стартира основните си дейности, насочени към подпомагане на малките и средни предприятия, публичните институции и обществото за реализиране на дигиталната трансформация в сектора, като ще осигури достъп до цифрови решения, вкл. BIM и GIS системи, експериментални съоръжения, нови технологии и добри практики в сферата на дигиталните двойници, използването на изкуствен интелект и др.