Проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова

Член на УС
Проф. д-р инж. Фантина Рангелова e дългогодишен преподавател в катедра „Организация и икономика на строителството“ към Строителния факултет на УАСГ. Инициатор и съучредител на Българската Асоциация по управление на проекти в строителството (БАУПС).

Биография

Създател, ръководител и преподавател в магистърска програма „Управление на проекти в строителството” към СФ на УАСГ.

Създател и организатор на научно-приложни конференции с международно участие по „Управление на проекти в строителството” и по „Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения”.

Декан на Строителен факултет на УАСГ от 2016 до 2020 г. Ръководител катедра „Организация и икономика на строителството“ от 2013 г. до 2020 г. Ръководител на Център за върхови постижения към УАСГ „Наследство БГ“.

Член на PMI България, КИИП, КНОБ, Съучредител и Член на УС на Българското общество по строително право (БОСП), Член на УС на „Българска Асоциация по управление на проекти”, Член на ТК – 106 „Управление на проекти” към БИС; Член на ТК – 94 „Опазване на културното наследство” към БИС; Член на НТС по Строителство в България.

Основни направления на научна и приложна дейност: организация и управление на строителството, управление на проекти в строителството, дигитална трансформация на строителството, възстановяване на сгради и съоръжения с приложение на съвременни методи и технологии, опазване на културното наследство, строително право, и др.