Марияна Хаманова

Член на УС
Г-жа Марияна Хаманова е изпълнителен директор на Клийнтех България – официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), орган на ЕК. Клийнтех България работи като Хъб мениджър на 3 регионални иновационни центъра към EIT Climate-KIC, EIT Manufacturing и EIT Food.

Биография

  • Г-жа Марияна Хаманова има над 12 години опит в областта на иновациите, устойчивото развитие, изменението на климата и кръговата икономика. Координира изпълнението на всички програми и проекти на Клийнтех България за бизнес инкубиране, консултиране и менторство на стартиращи и иновативни МСП, както и отговаря за бизнес развитието на организацията.
  • Г-жа Хаманова е хоноруван преподавател в Университета по финанси, предприемачество и иновации в София (ВУЗФ) и води курсове като част от магистърската програма „Кръгова икономика и устойчиво управление”, съвместно разработена от ВУЗФ и Клийнтех България. През годините тя е била вдъхновяващ лектор и участник в множество събития в рамките на иновационната екосистема и е признат професионалист в подкрепата на местни участници в процеса на разработване и внедреване на трансформиращи бизнеса решения.