д-р инж. Анита Хандрулева

д-р инж. Анита Хандрулева

Член на УС
Анита Хандрулева е доктор по научна специалност „Строителна механика, съпротивление на материалите“. От 2015 г. е доцент в катедра „Механика и математика“.

Биография

Научни интереси: Числени методи в строителната механика, метод на крайните елементи, теория на еластичността, динамика и устойчивост на строителните конструкции

Автор е на над 70 броя научни публикаци

В периода 2017 г. – 2021 г. е Заместник ректор по „Научна дейност и сътрудничество“.
Член е на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.
Членува в IASS, International Association of sparse and shell structures –since 2008 и IABSE, International Association for Bridge and Structural En.gineering –since 2008.