Ректорът на ВСУ „Любен Каравелов“ влезе в ръководството на ЕЦИХ

Ректорът на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ доц. д-р инж. Анита Хандрулева бе избрана за член на Управителния съвет на сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. На свое заседание на 23 август Общото събрание на ЕЦИХ единодушно я подкрепи да представлява ВСУ в ръководството. Тя сменя на позицията доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, който се оттегля от управителния съвет по лични причини.
ВСУ е един от учредителите на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство”, който си е поставил амбициозната задача да подготви за дигиталнен преход всички ангажирани страни в строително-инвестиционния процес. Инициатор и координатор е Камарата на строителите в България, в партньорство още с Камарата на архитектите в България (КАБ), Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Института по механика -БАН, „Клийнтех България“ ООД, „Планекс“ ЕООД, „Геострой“ АД, Българската асоциация по управление на проекти, „Баумит България“ ЕООД и „ЕСРИ България“ ООД.