в. Строител

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
ЗА
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ
В СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 30.11.2023 г. от 11.00 ч. в Сградата на КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЪБИТИЕТО: *Официално откриване на ЕЦИХ. *Представяне на каталозите на услугите и на обученията. *Стартиране на същинската дейности в изпълнение на проект „Enabling the digitalization in construction sector” *Oбявяване на възможности за дружествата от сектора.

12:00-12:10 Приветствие и откриване на ЕЦИХ

12:10-12:20 Приветствие от представител на ЕК

12:20-12:30 Приветствие от представител на МИР

12:30-12:45 Защо създадохме ЕЦИХ в сектор строителство?

12:45–12:55 Какви са ползите за бизнеса?

12:55–13:00 Въпроси и отговори. Закриване.