Представяне на ЕЦИХ

Управителният съвет на КСБ беше запознат с напредъка в работата на Европейския цифров иновационен хъб в сектор строителство, на който браншовата организация е инициатор и съучредител. Председателят на ЕЦИХ в сектор строителство г-н Любомир Пейновски представи накратко извървяния път и положените усилия от Камара на строителите в България заедно с останалите единадесет партньора за създаване и утвърждаване на ЕЦИХ.
Цифровият и зелен преход е настояще и бъдеще, а ние като Камара целим да сме максимално полезни и да подкрепим строителните фирми, за да могат да се справят с процеса по дигитализация. За да бъдем подготвени, конкурентноспособни и в крак с непрекъснато развиващите се тенденции и водещите европейски компании в бранша, каза той. Като доказателство за изграденото доверие и позитивен публичен имидж, професионалната и секторна специализация на ЕЦИХ за дигитализация на строителния сектор, Министерство на регионалното развитие и благоустройството дефинира роля на ЕЦИХ в разработената и приета Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътната карта за изпълнението й, отбеляза той.
Предстои скоро да започнат обученията и услугите, които ЕЦИХ ще предоставя напълно безплатно на строителните компании, обясни неговият ръководител Мария Накова. Целта е фирмите да бъдат подпомогнати в изграждането на капацитет по пътя на цифрова трансформация на бранша и да имат достъп до европейски партньори, пазари и подкрепа за внедряването на иновации, добави тя.
Инж. Любка Денева от КСБ представи видовете обучения, които ще предоставя хъбът. Те са разделени в седем категории и покриват целия набор от дигитални умения на заетите в строително-инвестиционния процес.
Вече са готови помещенията, в които ще се помещава хъбът и в които ще бъдат извършвани обученията. Те са в сградата на КСБ в София на ул. “Михаил Тенев” 6. Ще бъдат официално открити след предстоящото общо събрание на ЕЦИХ на 21 юни 2024 г. от 12:00 часа.