Необходимо е финансиране на мерките, заложени в Националната стратегия за дигитализация

Държавата трябва да заложи финансиране на мерките за дигитализация на строителния сектор, вписани в Националната стратегия за дигитализация и пътната карта за изпълнението й, посочи ръководителят на (Европейския цифров иновационен хъб в сектор строителство Мария Накова на конференцията „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството-ролята на иновациите, новите технологии и уменията“, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и в. „Строител“. В събитието взеха участие председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, еврокомисарят Мария Габриел, която отговаря за развитие на иновациите, научни изследвания, култура, образование и младежта в ЕК, служебният министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, кметът на София Йорданка Фандъкова, почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов, представители на изпълнителната и местната власт, на научните среди и КСБ.

Всички официални лица и еврокомисар Мария Габриел подчертаха колко е важен ЕЦИХ като основен стълб, на който ще се опре цялата дигитализация в строителството. ЕЦИХ е събрал опита, знанията и уменията на 11 партньора – Камарата на архитектите в България, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Института по механика на БАН, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, както и водещи компании в
сферата на иновациите, строителството, управлението на проекти, производството на строителни материали и информационните технологии в лицето на „Клийнтех България“ ООД , „Геострой“ АД, „Планекс“ ЕООД, „Българска асоциация по управление на проекти в строителството“, „Баумит България“ и „Есри България“. ЕЦИХ има капацитета и уменията да е в основата на дигитализацията на строителния сектор у нас, подчерта Мария Накова. Тя отбеляза и четирите основни цели в работата на ЕЦИХ в сектор строителство – компаниите да могат да тестват иновации и нови продукти преди да решат дали да инвестират в закупуването им, обучение и изграждане на капацитет за работа с нови технологии, осигуряване на достъп до финансиране и подпомагане на създаване на връзки и съвместна работа с партньорски организации, като припомни, че българските компании ще имат достъп до мрежата от 150 ЕЦИХ-а в Европа.

Строителният сектор е във фокуса и на ЕК и един от най-важните за европейската икономика, стана ясно от думите на еврокомисар Габриел. „Иновациите имат нужда от гъвкавост и пространства да се развиват. Нашата амбиция е да има 100 регионални иновационни долини в ЕС. За да бъдеш такава иновационна долина трябва да има сътрудничество между силно и слабо развита област”, каза Мария Габриел и обясни, че бюджетът за това е 10 млрд.евро. Тя посочи, че българският строителен сектор също може да потърси партньори за създаване на иновационна долина в Европа, като вече има и работеща платформа за намиране на такива.
„Цифровата трансформация е следващото предизвикателство пред бранша. Вчера стана ясно, че правителството е приело Национална стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителния сектор до 2030 г. Тук също имаме много въпроси”, коментира председателят на УС на КСБ инж. Терзиев. „Ние разбираме, че цифровият и екологичен преход са бъдещето и като Камара искаме да сме максимално полезни и да подкрепим фирмите, за да могат да се справят с това, което предстои. Направили сме първа сериозна стъпка в това отношение със създаването на ЕЦИХ, чийто инициатор, учредител и координатор е КСБ, но партньорите в него са много, включително от научните среди и бизнеса“, допълни инж. Терзиев.

Регионалният министър арх. Иван Шишков посочи, че започва дигитализиране на общините – ОУП, ПУП, кадастри, както и одобряване на документи в електронен вид.

Повече снимки от конференцията са налични в ГАЛЕРИЯ