КСБ подписа договор с Министерството на иновациите за финансиране на ЕЦИХ в сектор строителство

Камарата на строителите в България (КСБ) като координатор на „Европейския цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ в сектор строителство) подписа договор за финансиране с Министерството на иновациите и растежа по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) за изпълнение на одобрен проект за Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа“ – DIGITAL-2021-EDIH-01.

През 2023 г. ЕЦИХ в сектор строителство бе одобрен от Европейската комисия и получи от нея 50% финансиране за дейността си. Останалите 50% финансиране са гарантирани с вече подписания договор по ПНИИДИТ.

Сдружение „EЦИХ в сектор строителство“ започна работа и бе представено официално на 30 ноември 2023 г. в сградата на КСБ. Според председателя на Управителния съвет на Сдружението г-н Любомир Пейновски „цифровизацията и въвеждането на иновации вече са не само важна част от бъдещето на България и на целия Европейски съюз, а случваща се реалност и ще определят посоката за развитието на обществото, индустрията, бизнеса, образованието и науката, системите на здравеопазването и на социалната политика”. ЕЦИХ в сектор строителство е част от разрастващата се с много бързи темпове мрежа на европейските цифрови иновационни центрове, чиято основна цел е ускоряването на цифровата трансформация на европейската икономика. „Чрез ЕЦИХ в сектор строителство ставаме част от европейската строителна карта, като българските компании ще имат достъп до мрежа от над 200 хъба в цяла Европа“, твърди г-н Пейновски.

ЕЦИХ в сектор строителство действа на принципа „едно гише“ за малките и средните предприятия от строителната индустрия и за публичните организации по техния път към дигитализацията. Експертите и партньорите на сдружението насочват тези предприятия в процеса на оценка на напредъка им в цифровизацията като им предоставят най-подходящите услуги спрямо специфичните им нужди и бизнес цели.

Услугите, които предоставя ЕЦИХ в сектор строителство са както следва:

  • Тестване преди инвестиране. Този тип услуга осигурява достъп до специализирана научно-изследователска инфраструктура и експертиза за тестване на иновативни продукти и услуги с цел по-бързата им пазарна реализация.
  • Обучения и изграждане на капацитет. Тази услуга включва организиране и провеждане на специализирани обучения и семинари, насочени към изграждане на капацитет в публичния и частния сектор по теми, свързани с въвеждане на дигитални технологии в строителните процеси.
  • Достъп до финансиране. Експертите и консултантите на ЕЦИХ в сектор строителство подпомагат достъпа до финансиране по линия на международни и национални програми и инициативи за пилотно тестване на дигитални технологии и реализацията на иновативни проекти.
  • Партньорства и работа в мрежа. Експертите на ЕЦИХ в сектор строителство съдействат за изграждане на сътрудничества с партньорски организации и стимулират работата в мрежа.