Координаторът на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ подписа договор за финансиране с Европейска комисия

На 13.10.2022 г. Камара на строителите в България, в ролята на инициатор и координатор, подписа договор за финансиране с Европейска комисия за изпълнение на одобрен проект за Европейски цифров иновационен хъб по програма „Цифрова Европа“ – DIGITAL-2021-EDIH-01.

Чрез пописването му от изпълнителния директор на КСБ г-н Валентин Николов се дава официален старт на проекта. Създаденото за целта сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ си поставя високоотговорната задача да предоставя услуги и да подпомага малките и средни предприятия, публичните институции и обществото за реализиране на дигиталната трансформация в сектора, като осигури достъп до цифрови решения, вкл. BIM и GIS системи, нови технологии, добри практики, информираност по отношение на изкуствен интелект, експериментални съоръжения и др. Част от услугите ще бъдат насочени и към предоставяне на надграждащи обучения за придобиване на специфични знания и умения в сферата на дигиталните технологии за специалисти (архитекти, инженери и технически състав) чрез създаването на специализиран обучителен център.

За изпълнението на проекта Сдружението обединява усилията, експертния капацитет и потенциал на браншовите организации – Камара на строителите в България и Камара на архитектите в България, университети в областта на строителството и научни институции – Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), ВСУ „Любен Каравелов“, Института по механика – БАН и водещи организации и компании от частния сектор, специализирани в строителството, управлението на проекти, технологиите и иновациите в лицето на Клийнтех България ООД, Геострой АД, Планекс ЕООД, Българска асоциация по управление на проекти в строителството (БАУПС), Баумит ЕООД и Есри България ООД.

Договорът за финансиране бе подписан и от всички съучредители на сдружението.

Дейностите по проекта целят повишаване на информираността на компаниите, капацитета на служителите им, изграждане на партньорства и т.н. Това ще доведе до повишаване конкурентоспособността на фирмите от сектора чрез запознаването и внедряването на гама от високотехнологични, иновационни и дигитални решения, осигурявайки реформирането им, както и по-голяма ефективност и качество в строителството.