ЕЦИХ в сектор строителство стартира обучителната си програма на 25 юли

Европейският цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) в сектор строителство стартира на 25 юли програмата си с обучения. Тогава започва 4-дневният курс “Въведение в дигитализацията на строително-инвестиционния процес в България – ниво 1”. Въвеждащото обучение, което ще се проведе на 25 и 26 юли и на 1 и 2 август в обучителната зала на ЕЦИХ, включва усвояване на основни понятия и инструменти и на добри практики при работа с дигитална информация. Курсът е предназначен за широк кръг от професионалисти в строителния сектор, които се занимават със строително-инвестиционно проектиране, управление на проекти, консултантска и надзорна дейност или администрация и сега навлизат в сферата на обработката на дигитална информация. Лектори във въвеждащите обучения са университетски преподаватели и доказани специалисти в професионално направление архитектура и строителство от Университета по архитектура строителство и геодезия, Българска асоциация за управление на проекти в строителството, Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България, ЕСРИ България. Обучението е разделено на 8 модула, които покриват различни аспекти на дигитализацията. Тези модули са, както следва: “Въведение в дигитализацията”, “Цифрови инструменти и софтуер”, “Добри практики при работа с дигитална информация”, “Цифрови компетенции и работа с дигитални ресурси”, “Дигитална колаборация и управление на проекти”, “Правна рамка на дигитализацията в строителството”, “Електронно управление в строителството” и “Дигитализация и интелектуална собственост в строителството”. Общо въвеждащите обучения в програмата на ЕЦИХ са 4 на брой. Те полагат основата на цифровата трансформация в строителния бизнес. По време на лекциите и семинарите участниците придобиват знания и умения за основните принципи на работа с дигитална информация според приетите международни и национални стандарти. Запознават се с основните принципи на следващото ниво в процеса на дигитализация на индустрията, а именно – строително-информационното моделиране, по-известно като BIM, и взаимодействието и едновременното му прилагане с географските информационни системи (GIS). Освен това въвеждащите обучения дават базови знания за автоматизацията и роботизацията в съвременното строителство.
Можете да се регистрирате за обучение „Въведение в дигитализацията на строително-инвестиционния процес в България – ниво 1“ тук.