ЕЦИХ представи пред строителния бранш обученията, които стартират тази година

Над 40 обучения в различни направления стартира през тази година Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство (ЕЦИХ). Координатор на ЕЦИХ в сектор строителство е Камарата на строителите в България (КСБ). Целта на обученията е да подпомагат заетите в целия строително-инвестиционен процес в прехода към цифрова трансформация. Подробна информация беше представена на организирания от ЕЦИХ и КСБ форум „Възможности и перспективи пред компаниите в сектор строителство“, който се проведе в рамките на Архитектурно-строителната седмица в София. Във форума се включиха представители на десетки компании от строителния бизнес, както и много експерти от сектора. Всички те бяха поздравени от председателя на КСБ инженер Илиян Терзиев.

 Напредъкът и възможностите за малките и средни предприятия бяха представен от ръководителя на ЕЦИХ Мария Накова, инж. Любка Денева, началник отдел „Дигитализация в строителството“ в Камарата на строителите в България, арх. Мартин Христов, зам.-председател на УС на Камарата на архитектите в България, проф. д-р инж. Фантина Рангелова, председател на Българската асоциация по управление на проекти и д-р инж. Деница Савова-Георгиева, експерт обучения към ЕСРИ България.

 Обученията са насочени към архитекти, инженери, консултанти, технически ръководители, както и експерти от проектантските, консултантските и строителните компании и публични организации. Поетапно ЕЦИХ ще започне да предлага въвеждащи семинари, практики по BIM /строително-информационно моделиране/, прилагане на GIS /географски информационни системи/, съвременни методи за дигитализация и автоматизация, работа с различни видове софтуер за математическо и числено моделиране и CAD системи, изпитване на продукти и конструкции, нови строителни материали и иновационни технологии.

  Целта на обученията, които стартира ЕЦИХ, е подготовката на строителните компании и публичните организации в прехода към цифровата трансформация на цялата индустрия. Тези обучения ще осигурят свързаност на национално ниво и реалния бизнес, обхващайки целия жизнен цикъл на обектите – от проектирането през изграждането, управлението и експлоатацията до разрушаването на една сграда. Третата ключова цел е принос за по-ефективно прилагане на принципите на устойчиво строителство, умни сгради, кръгова икономика, балансиране на енергийната система чрез намаляване на въглеродните емисии и по-добра среда за живот.

  Обученията на ЕЦИХ са в няколко категории. Първата от тях са въвеждащите. Те представят знания за основните принципи при работа с дигитална информация и приетите международни и национални стандарти за управлението й.

  Следващата категория са обученията по BIМ или строително-информационно моделиране, които предвиждат работа със специфични софтуери на BIM и целия жизнен цикъл на сградите от проектирането през управлението на строителството, експлоатацията до разрушаването и оползотворяването на отпадъците.

  Друга категория обучения са тези по прилагане на географските информационни системи (ГИС), които могат да се комбинират с BIM и приложения на ГИС за намаляване на разходите за изграждане и експлоатация на инфраструктура.

  Останалите категории обучения са свързани със съвременни методи за дигитализация и автоматизация, с работа с различни видове софтуери за математическо моделиране и САD системи, с изпитване на продукти и конструкции, както и с работа с нови строителни материали и иновационни технологии.