Инж. Христо Димитровㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Инж. Христо Димитровㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Член на УС
Инж. Христо Димитров е роден на 7 октомври 1958год. в гр. Добрич. Завършва Строителен техникум в Добрич, а след това Висшето военно-строително училище в София със специалност „Промишлено и гражданско строителство - конструкции”.

Биография

От 1982 до 1992 работи в системата на строителни войски.

От 1993г. е съдружник във фирма „Планекс” ЕООД, от 2002 г. инж. Димитров става управител на „Планекс” ООД с основна дейност – комплексно строителство и инженеринг на сгради, впоследствие са развити производства на дограми и конструкции, бетон, изделия от бетон и строителна армировка. Развива се активно инвестиционна дейност и продажба на недвижими имоти.

Създава се „Планекс Холдинг“ ООД, което контролира дейността на 11 дъщерни дружества, опериращи на територията на цялата страна.

От 2019 год след извършено преструктуриране на дружествата в Планекс Холдинг и разпределение на дейностите и собствеността между съдружниците, Христо Димитров е едноличен собственик на капитала на Планекс Холдинг и Планекс ЕООД.

Има диплома по патентно право. Участва активно в дейността на Камарата на Строителите в България и към момента е заместник председател на Управителният съвет.

Женен, има син и дъщеря.