Начало -1

[PFG id=12360]

Галерия

Встъпителна среща на партньорите в Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

[sp_wpcarousel id="12365"]

Галерия

Встъпителна среща на партньорите в Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

За нас

Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство

Сдружението е основано през 2021г. и обединява усилията на браншови организации, образователни институции, водещи компании в сферата на строителството, иновациите, управлението на проекти, производството на строителни материали и информационните технологии с цел въвеждане на цифровата трансформация в сектора.
Цели на сдружението
  • Повишаване на конкурентоспособността на строителния бранш
  • Образование и квалификация на работещите в сектор строителство
  • Дигитализация и иновации за по-ефективни строителни процеси
  • Кръгова икономика и ресурсна ефективнос
  • Работа в мрежа и стратегически партньорства

Какво предлагаме

Услуги

Сдружението осъществява дейност в обществена полза в подкрепа на прехода към цифрова трансформация на строителната индустрия

С кого работим

Партньори