Валентин Николовㅤ

Председател
г-н Валентин Николов е председател на УС на Европейски цифров иновационен хъб сектор строителство от 2021 г.
От ноември 2019 г. е изпълнителен директор на КСБ, но още от 2007 г. той е част от управлението на Камарата:
• от 2007 до 2010 г. е член на УС на КСБ;
• от 2010 до 2019 г. в три последователни мандата е председател на Контролен съвет (КС) на КСБ.

Биография

Г-н Николов е завършил специалности Търговия“ и „Икономическа журналистика“ в УНСС. Професионалната си кариера започва в Министерство на земеделието и хранителната промишленост и до 1990 г. работи в управлението на селското стопанство и хранителната промишленост в страната.

  • От 1990 г. до 2003 г. работи в частния бизнес.
  • От 2003 г. до 2014 г. е изпълнителен директор на „Промишлено строителство Холдинг“ ЕАД.
  • От 2015 г. до настоящия момент е управител на „Адлон  Билдърс Къмпани“ ЕООД.
  • От 2020 г. е и изпълнителен директор на Сдружение за възстановяване на Голямата Базилика в Плиска.

Г-н Николов има богат опит в сферата на управлението, търговията и изграждането на промишлени, жилищни, обществени сгради и инфраструктурни обекти.